SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
SK HU
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.4.2023
Názov Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Popis Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
18.5.2023
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2023
Názov Návrh Záverečného účtu obce za rok 2022
22.4.2023
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 22.4.2023
Názov Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
Popis Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce ako prípad hodný osobitného zreteľa
17.3.2023
Oznámenie o strategických dokumentoch
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Názov Oznámenie o strategických dokumentoch
Popis Oznamujeme Vám, že v prílohe sú zverejnené strategické dokumenty KSK - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) a - Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030 k nahliadnutiu.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ptrukša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Št: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Pi: 8.00 - 12.30