SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
SK HU
A
A
A

VZN - Účinné

Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
2.1.2024
VZN 21/2023 o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN 21/2023 o správnych poplatkoch
2.1.2024
VZN 20/2023 o poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN 20/2023 o poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
2.1.2024
VZN 19/2023 o miestnych daniach
Detail dokumentu
Dátum 2.1.2024
Názov VZN 19/2023 o miestnych daniach
5.3.2023
VZN č.18/2023 o zrušení VZN č.8/2019
Detail dokumentu
Dátum 5.3.2023
Názov VZN č.18/2023 o zrušení VZN č.8/2019
5.2.2023
VZN č.15/2020 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.15/2020 o o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi
5.2.2023
VZN č.3/2019 O držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.3/2019 O držaní psov
5.2.2023
VZN č.4/2019 O opatrovateľskej službe
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.4/2019 O opatrovateľskej službe
5.2.2023
VZN č.5/2019 O vymedzení miest na vylepovanie
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.5/2019 O vymedzení miest na vylepovanie
5.2.2023
VZN č.6/2019 O školskom obvode
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.6/2019 O školskom obvode
5.2.2023
VZN č.7/2019 O správe a prevádzkovaní pohrebiska
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.7/2019 O správe a prevádzkovaní pohrebiska
5.2.2023
VZN č.9/2019 O verejnom poriadku
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.9/2019 O verejnom poriadku
5.2.2023
VZN č.10/2019 O dotáciách
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.10/2019 O dotáciách
5.2.2023
VZN č.11/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.11/2019 O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území obce Ptrukša
5.2.2023
VZN č.12/2019 O menších obecných službách
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.12/2019 O menších obecných službách
5.2.2023
VZN č.13/2019 Povodňový plán
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.13/2019 Povodňový plán
5.2.2023
VZN č.14/2019 O trhových miestach
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.14/2019 O trhových miestach
5.2.2023
VZN č.16/2019 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Detail dokumentu
Dátum 5.2.2023
Názov VZN č.16/2019 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ptrukša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Št: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Pi: 8.00 - 12.30