SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
SK HU
A
A
A

História obce

Ptrukša sa dostáva do povedomia koncom  13. storočia. Na základe historických zápisov bolo údajne 6 rodín, ktoré sa usadili ako prví na brehu rieky Latorica. Ich vodcom bol Buksa. Jadro súčasnej dediny tvoril tzv. Matyivég.

Na základe historických údajov má táto malá dedinka, ktorá sa rozprestierala v týchto časoch smerom na severovýchod od dolného toku rieky Latorice, bulharský pôvod. Toto potvrdzuje aj pôvodný názov obce, ktorý mohol vzniknúť z mien Buksa – Ptruxa.

V rokoch 1081-1095 bolo územie medzi riekami Tisza-Uh-Latorica osídľované bulharmi, ktorí opustili územie  Moesia-Superior /vrchné-Srbsko/. Týchto prisťahovalcov vyhubili tatári v rokoch 1241-42 a ich územie rozdelili medzi vládnucimi maďarskými statkármi.

V 18. storočí sem  nasťahovali  maďarsko-ruských nevoľníkov. V časoch zrušenia nevoľníctva sa počet obyvateľov rapídne znižuje.

V roku 1910 dostala dedina nový názov Szirénfalva podľa mena malej plytkej riečky, ktorá sa jej okrajovo dotýkala.

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ptrukša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Št: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Pi: 8.00 - 12.30