SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
SK HU
A
A
A

Spevokol Szirén

Spevokol Szirén bol založený v decembri 1957 a vrchol svojho úspechu dosiahol v šesťdesiatych rokoch. V tomto období sa popri speve venovali aj ľudovým tancom. Po úspechoch na folklórnom festivale v Želiezovcach sa stali uznávanými aj v celoštátnom meradle.

V súčasnosti má spevokol 15 členov. V prvom rade je stálym účastníkom podujatí usporadúvaných obcami Použia a Medzibodrožia.

Spoločným menovateľom členov je ich láska k ľudovým piesňam tohto regiónu. Ich štýl prednesu je originálny – za najcennejšie považujú pôvodné čisté znenie piesne.

Kontakt - Gizela Kissiová, Ptrukša , 076 77, 0908 077 365

Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ptrukša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Št: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Pi: 8.00 - 12.30