SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
SK HU
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2023
Dátum zvesenia 12.10.2023
Názov Rozpočtové opatrenie č.1/2023
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
21.11.2023
Návrh rozpočtu na obdobie 2024-2026
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Názov Návrh rozpočtu na obdobie 2024-2026
21.11.2023
Návrh VZN č.21/2023 o správnych poplatkoch
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Názov Návrh VZN č.21/2023 o správnych poplatkoch
21.11.2023
Návrh VZN č.20/2023 o poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Názov Návrh VZN č.20/2023 o poplatku za odpady a drobné stavebné odpady
21.11.2023
Návrh VZN č.19/2023 o miestnych daniach
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 21.11.2023
Názov Návrh VZN č.19/2023 o miestnych daniach
3.11.2023
Verejná vyhláška - Rekreačný cykloareál Palagča
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 3.11.2023
Názov Verejná vyhláška - Rekreačný cykloareál Palagča
2.11.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ptrukša na obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 2.11.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ptrukša na obdobie od 01.01.2024 do 30.06.2024
1.10.2023
Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Ptrukša okrsok č. 1
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 1.10.2023
Názov Zápisnica okrskovej volebnej komisie - Ptrukša okrsok č. 1
27.9.2023
Rozpočtové opatrenie č.1/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 27.9.2023
Dátum zvesenia 12.10.2023
Názov Rozpočtové opatrenie č.1/2023
20.9.2023
Oznámenie o prerokovaní KONCEPTU Územného plánu obce Ptrukša
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 20.9.2023
Názov Oznámenie o prerokovaní KONCEPTU Územného plánu obce Ptrukša
Popis Obec Ptrukša v súlade s ustanovením §21 ods. (3) stavebného zákona oznamuje verejnosti, že prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa sa uskutoční dňa 03. októbra 2023 (v utorok ) o 16,30 hod. v priestoroch Obecného úradu obce Ptrukša
11.9.2023
Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.9.2023
Dátum zvesenia 26.9.2023
Názov Návrh rozpočtového opatrenia č.1/2023
13.7.2023
UPOZORNENIE VSD
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.7.2023
Názov UPOZORNENIE VSD
Popis Oznámenie o plánovanom výrube drevín/krovitých porastov
6.6.2023
Záverečný účet obce Ptrukša za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 6.6.2023
Názov Záverečný účet obce Ptrukša za rok 2022
Popis Záverečný účet obce za rok 2022
5.6.2023
Oznámenie o strategických dokumentoch
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 5.6.2023
Názov Oznámenie o strategických dokumentoch
Popis Oznamujeme Vám, že v prílohe sú zverejnené strategické dokumenty KSK: - Regionálna inovačna stratégia Košickeho kraja 2021 -2030, - Vodíkova stratégia Košickeho kraja,
18.5.2023
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ptrukša na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 18.5.2023
Názov Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Ptrukša na obdobie od 01.07.2023 do 31.12.2023
17.3.2023
Oznámenie o strategických dokumentoch
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 17.3.2023
Názov Oznámenie o strategických dokumentoch
Popis Oznamujeme Vám, že v prílohe sú zverejnené strategické dokumenty KSK - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja KSK na roky 2023-2027 (s výhľadom do roku 2030) a - Integrovaná územná stratégia KSK 2022-2030 k nahliadnutiu.
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Ptrukša je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Ut: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • St: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Št: 8.00 - 12.00 - 13.00 - 16.00
  • Pi: 8.00 - 12.30